Polityka prywatności
CHAMPION Ośrodek Szkolenia Psów s.c.
(zgodnie z RODO)

Przykładamy dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi zbieranymi m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.szkoleniepsowlegnica.pl

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest CHAMPION Ośrodek Szkolenia Psów s.c. z siedzibą 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 10/18/b/6, NIP: 691 254 17 86, REGON: 382611650. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:instruktor@szkoleniepsowlegnica.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. W oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z Państwa działań podejmowanych w serwisie www.szkoleniepsowlegnica.pl.Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe przy użyciu formularzy dostępnych na stronie www.szkoleniepsowlegnica.pl:
– formularz kontaktu

3. W przypadku Państwa danych, przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego.

4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
– żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przetwarzania danych Użytkownika niezgodnego z prawem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: instruktor@szkoleniepsowlegnica.pl

5. Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane przez nas podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom rachunkowym, kurierom, podwykonawcom świadczącym usługi wsparcia IT, telekomunikacyjne, prawne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Dane podane w formularzu kontaktu wykorzystywane są w celu przesłania odpowiedzi na pozostawioną na stronie korespondencję.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z usług dostępnych w serwisie.

6. Państwa dane osobowe nie będą przez nas:
– wykorzystywane do celów marketingowych
– przetwarzane w sposób zautomatyzowany
– profilowane
– przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

1. 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka Coocies
1.
2. Internetowa strona www.szkoleniepsowlegnica.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
6. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.
10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/